Vaatziekten van de hersenen

Vasculaire aandoeningen van de hersenen kunnenontwikkelen als gevolg van hypertensie, vasculaire malformaties (arterioveneuze aneurysmen), vasculaire atherosclerose in de hersenen en in de hoofdvaten van het hoofd. De redenen hiervoor zijn vasculitis, phacomatosis, trauma, bloedziekten en hartaandoeningen.

In de medische praktijk, beroerte enstoornissen in de bloedsomloop in de hersenen van een rollende natuur. Passing overtredingen (overtredingen dyscirculatory, TIA), gekenmerkt door cyanose van de huid en slijmvliezen zichtbare, in sommige gevallen is er zwellingen in het gezicht. De kenmerkende symptomen van aandoeningen omvatten duizeligheid, ruis, pijn in het hoofd. Gemeenschappelijk kenmerk is flauwvallen, begeleid door kou en cyanose van de ledematen.

Vaatziekten van de hersenen,Ze kunnen worden gekenmerkt door zwakte en gevoelloosheid van de voorbijgaande aard in de ledematen (hemiparese), kleine spraakstoornissen, convulsieve aanvallen, een schending van de functies van de schedelzenuwen en bewustzijnsstoornissen.

De duur van neurologische symptomen iseen paar minuten of uren, maar niet meer dan vierentwintig uur. In een aantal gevallen, onder het mom van voorbijgaande aandoeningen in de bloedsomloop, ontwikkelen zich microbewegingen. Opgemerkt moet worden dat het in dergelijke gevallen erg moeilijk is om de micro-insult te herkennen.

Kwaadaardig verloop van essentiële hypertensiekan cerebraal oedeem veroorzaken, wat gepaard gaat met een scherp begin van hoofdpijn, die verergerd wordt door niezen of hoesten, braken, verlaagde hartslag, misselijkheid, duizeligheid, meningeale symptomen. In een aantal gevallen is de coördinatie van de patiënt kenmerkend.

Vaatziekten van de hersenen,het veroorzaken van schendingen in de circulatie van verschillende slagaders, gekenmerkt door een verscheidenheid aan symptomen, die afhangt van het gebrek aan bloedtoevoer naar het juiste hersengebied. Een tijdelijke stoornis in de bloedsomloop, die de arteria carotis interna beïnvloedt, kan een verbale stoornis of hemiparese van een kortdurend beloop in het tegenovergestelde deel van het lichaam veroorzaken. De ontwikkeling van aandoeningen in de circulatie van de wervelslagaders veroorzaakt dubbelzien, hoofdpijn, coördinatiestoornissen.

Bij ernstige atherosclerotische flow komen cerebrovasculaire aandoeningen tot uitdrukking in acute circulatoire insufficiëntie van de hersenen, vergezeld van verschillende symptomen van organische aard.

Als manifestaties moet worden opgemerkt dalinggeheugen en intellect, verminderde aandacht, de opkomst van emotionele instabiliteit, pathologische reflexen, prikkelbaarheid. Acute aandoeningen in de bloedsomloop kunnen leiden tot trombose of embolie. Deze omstandigheden zijn een veelvoorkomende oorzaak van beroertes.

Stoornissen in de bloedcirculatie kunnen worden gedragenaangeboren karakter. Aan pathologische congenitale misvormingen in de vasculaire ontwikkeling is de vasculaire misvorming van de hersenen. In dit geval wordt een onjuiste aansluiting van de ader of slagader, of beide, waargenomen. De oorzaak van de pathologie is nog steeds onduidelijk. De schaal van deze pathologieën kan verschillen.

Een aantal vaatziekten kan worden vastgesteld wanneerintra-uteriene groei. In de regel wordt echografie gebruikt voor de diagnose. Zo worden bijvoorbeeld de cysten van de vasculaire plexi- ca van de hersenen bepaald. Deze site heeft geen zenuwcellen en neemt deel aan de productie van vocht. Deze vloeistof is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het foetale brein. In sommige gevallen wordt het geblokkeerd door omringende cellen. Dit leidt tot de vorming van een holte (cysten).